Data recovery van een opslag medium Acelab powered by pc-3000

 

Inleiding

Data recovery bestaat uit het terughalen van verloren data op een medium. Dit komt het meeste voor bij een harde schijf. Een aantal storingen is hier de oorzaak van. Het eerste wat men merkt is dat de harde schijf niet meer zichtbaar wordt in de computer. Het uit en weer inschakelen is het eerste wat men dan probeert om te kijken of de storing verholpen wordt. Dan wordt de verbindings-kabel gecontroleerd om te kijken of hier het probleem zit. Meestal als de data niet zichtbaar wordt zal hier ergens een probleem zijn maar soms ook niet. De reden dat de data niet zichtbaar wordt is omdat de harde schijf een probleem heeft met het goed functioneren van een mechaniek, de elektronica of de partitie is beschadigd. Ieder probleem heeft zo zijn eigen kenmerken en zijn voor iemand die dit overkomt vaak niet herkenbaar. Het is dan belangrijk om de juiste handelingen te doen om het beschadigen van de data te voorkomen. Een harde schijf mag nooit aan de bovenkant geopend worden buiten een clean room. Later in dit verhaal zal er uitgelegd worden waarom dit zo is.

Werking van een harde schijf

Een harde schijf bestaat uit een behuizing, elektronica board, motor, leesplaatjes en leeskop. Data worden opgeslagen op de leesplaatjes van de harde schijf door middel van magnetisme. Bij een moderne harde schijf is door de ontwikkeling van deze technologie de data zo dicht op elkaar gezet dat een harde schijf zo groot kan zijn. Dit heeft tot gevolg dat er absoluut geen verstoring in de werking van een harde schijf mag zijn. Vervuiling in een harde schijf kan een van de oorzaken zijn waarom een harde schijf niet goed functioneert. Dit wordt veroorzaakt doordat de harde schijf geopend is geweest buiten een clean room. Dit moet je dus niet zomaar doen. De mechaniek is zo gevoelig omdat iedere stof een gehalte van magnetisme heeft. Stof deeltjes komen tussen de leesplaatjes en leeskop en worden over een groter oppervlak uitgesmeerd. Hierdoor zal de leeskop niet een volledig contact hebben met de leesplaatjes en wordt er een afwijking veroorzaakt op de leesplaatjes. Grotere stofdeeltjes kunnen krassen veroorzaken op de leesplaatjes en leeskop. Dit komt omdat de leeskop aangezogen wordt op de leesplaatjes tijdens het lezen of schijven. Hierbij zal de data corrupt raken en zal data recovery geen oplossing meer kunnen bieden om de data terug te krijgen.

Beschadigde partitie

Bij een beschadigde of corrupte partitie zal de data niet zichtbaar worden, de harde schijf zal normaal op spinnen en zal verbinding maken met de computer. Het op spinnen lijkt nog het meeste op het zoemen van een elektromotor wat dit eigenlijk ook is. De harde schijf mag hierbij niet tikken of brommen. Maakt de harde schijf wel een tikkend geluid dan zal deze waarschijnlijk een andere storing als oorzaak hebben. De oorzaak hiervan kan een slechte verbinding van de data kabel zijn. Maar ook de software of het besturingssysteem kan hier aan bijgedragen hebben. Het niet goed softwarematig ontkoppelen van een harde schijf zorgt ervoor dat de partitie niet goed afgesloten wordt. Als dit regelmatig gedaan wordt zal de partitie zo corrupt raken dat deze door het systeem niet meer uit te lezen is. In het systeem van een partitie wordt bijgehouden welke data in gebruik is en dus geopend is. Als je hier de stroom dan onderbreekt zal de partitie een fout hebben. Bij een volgende keer zal er een fout bijkomen zodat een partitie niet duidelijk meer is voor het besturingssysteem. Schijfcontrole is hier dan mogelijk maar kan bij een ernstig probleem data verlies tot gevolg hebben. Een software matige data recovery is hier dan mogelijk.

Schade aan elektronica

Bij een storing aan de elektronica zal de harde schijf niets doen. Er is geen zoemend geluid en de voeding zal vaak uit gaan omdat de harde schijf een kortsluiting kan hebben in de elektronica. Hierbij kan de voeding van de computer of externe case ook defect raken. Als er een led zit op de voeding zal deze vaak gaan knipperen of uitgaan. Ook kan het zo zijn dat de harde schijf geen sluiting heeft en niets doet maar de voeding gewoon blijf functioneren. De elektronica kan op verschillende manieren defect raken. Het meest bekende bij dit soort storingen is piekspanning. Dit kan veroorzaakt worden door een slechte voeding maar blikseminslag is de meest bekende in dit verhaal. Bliksem is namelijk gelijkspanning en deze lading kan overspringen op korte afstanden. Dit is zoals je de blikseminslag kan zien door een flits. In het klein kan dit ook op de schakelaar van een verlengsnoer gebeuren. En ook al staat deze uitgeschakeld kan de piekspanning toch bij de apparatuur komen en maakt schade aan de elektronica. Het uitvallen van de stroom bij uw energie leverancier is niet het probleem. Het probleem ontstaat als de energie weer terug komt. Grote delen van het energienet zullen een iets hogere waarde hebben waarbij een slechte voeding dit niet kan compenseren en de hogere spanning door zullen laten naar de elektronica met als gevolg het doorbranden van de elektronica van de harde schijf. Dit soort storingen is meestal buiten een clean room te repareren maar in enkele gevallen kan ook het interne gedeelte beschadigd zijn en zal een clean room recovery noodzakelijk zijn.

Storingen aan de leeskop of motor

Een veel voorkomend probleem is een tikkend, piepend of het ratelen van een harde schijf. Meestal wordt dit veroorzaakt door het vallen of stoten van de harde schijf. Een harde schijf die ingeschakeld staat zal hier gevoeliger voor zijn als wanneer deze uitgeschakeld is. Soms is het omvallen van een harde schijf al voldoende om deze storing te veroorzaken. De leeskop zo groot als het oog van een naald zal verbogen raken en wijkt af voor wat zijn oorspronkelijke stand moet zijn. Hierdoor kan een mechaniek de data track niet uitlezen en zal weer naar de beginstand springen. Hier komt het tegen een schotje of metalen plaatje wat deze tik veroorzaakt. Ook kan het zijn dat de leeskop ongelukkig verbogen is. Hierbij zullen de randen op de leesplaatjes gaan krassen en de data van de leesplaatjes afschrapen waardoor data recovery niet meer mogelijk is. Daarom is het belangrijk dat een tikkende harde schijf direct uitgeschakeld wordt om verdere beschadigingen te voorkomen. Een clean room recovery is de enige mogelijkheid om data van een harde schijf met deze storing terug te krijgen. Ook kan de motor of de lagers in de harde schijf een probleem zijn. Dit kun je horen door het brommen van de harde schijf. De leesplaatjes van de harde schijf zullen niet goed op snelheid kunnen draaien en de data kan hierdoor niet goed uitgelezen worden. De kans op beschadigingen van de leesplaatjes zal hierdoor klein zijn en data recovery in een clean room is de enige mogelijkheid om de data terug te krijgen. De kans op succesvolle data recovery zal goed mogelijk zijn.

Zoek

Blog

Het bewaren van je belangrijke data
1/6/2022

Het bewaren van je belangrijke data   Na het bewerken van je data sla je dit ... Lees verder

Een artikel over de cloud
Opslag van je data in de cloud | 27/4/2019

Back-up In De Cloud Een heel moderne manier is om belangrijke data op te slaan ... Lees verder

Cookies in je browser
cookies-in-je-browser | 27/4/2019

Cookies Cookies in je browser? Wat is dat? In alle browsers is een systeem ingebouwd ... Lees verder

Meer blog berichten
Languages