Privacyverklaring

privacy computer

         

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Hardeschijfdokter kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Hardeschijfdokter, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de Hardeschijfdokter verstrekt. De Hardeschijfdokter kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Privacyverklaring

De Hardeschijfdokter verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan de Hardeschijfdokter uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG DE HARDESCHIJFDOKTER GEGEVENS BEWAART

De Hardeschijfdokter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar

Bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De Hardeschijfdokter verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK DMV. COOKIES

Op de website van de hardeschijfdokter worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

De Hardeschijfdokter gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

De Hardeschijfdokter maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Hardeschijfdokter bij Googlezoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Hardeschijfdokter te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Hardeschijfdokter heeft hier geen invloed op.

De Hardeschijfdokter heeft Google geen toestemming gegeven om via de Hardeschijfdokter verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hardeschijfdokter.nl  de Hardeschijfdokter zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

BEVEILIGEN

De Hardeschijfdokter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Hardeschijfdokter maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Hardeschijfdokter verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact  op met de Hardeschijfdokter via info@hardeschijfdokter.nl

www.hardeschijfdokter.nl is een website van de Hardeschijfdokter.

De Hardeschijfdokter is als volgt te bereiken:

Adres: Jacques Dutilhweg 434 3065 HJ Rotterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 24374222 Rotterdam

Telefoon: 010 2880111

E-mailadres: jan.tettero@hardeschijfdokter.nl

Zoek

Misschien ook interesant voor u

Kijk bij alle bedrijven in Rotterdam naar de reviews.

U kunt natuurlijk ook een review schrijven.

Alle bedrijven Rotterdam

 

 

Blog

Het bewaren van je belangrijke data
1/6/2022

Het bewaren van je belangrijke data   Na het bewerken van je data sla je dit ... Lees verder

Een artikel over de cloud
Opslag van je data in de cloud | 27/4/2019

Back-up In De Cloud Een heel moderne manier is om belangrijke data op te slaan ... Lees verder

Cookies in je browser
cookies-in-je-browser | 27/4/2019

Cookies Cookies in je browser? Wat is dat? In alle browsers is een systeem ingebouwd ... Lees verder

Meer blog berichten